Obecna sytuacja na rynku mieszkaniowym w regionie

Kamienica w Przemyślu Obserwuje się w Polsce na rynku nieruchomości duże rozwarstwienie pod względem cen. Pomiędzy miastami wojewódzkimi a mniejszymi miastami różnica stawki za m² mieszkania sięga nawet kilkudziesięciu procent. Natomiast ceny z małych miejscowości różnią się nieznacznie, niezależnie od tego w jakim regionie kraju leży miejscowość. Im dalej od dużych ośrodków miejskich, tym nieruchomości są tańsze. W takich miastach jak: Warszawa, Kraków, Poznań Wrocław czy Gdańsk, Gdynia, Sopot ceny pozostają najwyższe w Polsce. W innych miastach wojewódzkich ceny są znacznie niższe, lecz i tak dzieli je „przepaść cenowa” w porównaniu do cen ze średnich miast i małych miasteczek. Dla przykładu: w Krakowie średnia oferowana cena mieszkania wynosi 6600 zł/m², a w Tarnowie oddalony o ok. 90 km już tylko 3200 zł/ m² tj. spadek ceny o 51 %. W naszym regionie Rzeszów i podobnych miast jak Olsztyn, Lublin, Opole, Białystok różnice cen nie są tak drastyczne w porównaniu z tzw. prowincją. Stawki oferowane w w/w miastach kształtują się na poziomie 4200-4900 zł/ m², a mniejszych miastach wynoszą średnio 2800-3200 zł/m². – spadek cen ok. 30%. Najmniejsza różnica cen mieszkań pomiędzy miastami regionalnymi a stolicą województwa jest: Zielona Góra, Łódź, Bydgoszcz i wynosi 3200-3400zł /m² w mieście wojewódzkim do 2500-2900 zł/m² w małych miastach, spadek cen ok. 10-15%. Charakterystyczne dla rynku mieszkań jest to, że ceny 2700- 3200 zł m/² niewiele różnią się pomiędzy miastami do 100 tys. mieszkańców a małymi ośrodkami do 20 tys. mieszkańców. W Przemyślu ceny mieszkań za m² oscylują w przedziale 2500-3500 zł/m². Ogromna różnica cen mieszkań pomiędzy dużymi metropoliami a tzw. prowincją jest efektem ogólnej sytuacji gospodarczej. Rozwój kraju przebiega najintensywniej w kilku miastach, bezrobocie jest tam najniższe, zarobki najwyższe i właśnie tam rozwija się budownictwo deweloperskie, a to pociąga za sobą wyższe ceny mieszkań. Należy tu dodać, że region przemyski jest najsłabszym regionem w Polsce wg danych opublikowanych przez GUS. PKB w regionie przemyskim wynosi 21 786 zł a średnia krajowa wynosi 39 858 zł. Produkt krajowy brutto dostarcza informacji na temat regionalnych zróżnicowań poziomu produkcji i rozwoju gospodarczego i jest przybliżeniem zróżnicowania zamożności w przekrojach regionalnych. W Przemyślu brak jest dużych zakładów pracy, zarobki są jedne z najniższych w kraju oraz brak dużych deweloperów budujących nowe mieszkania. Rynek nieruchomości jest słabiej rozwinięty w Przemyślu jak w innych zakątkach kraju.

Kredyty na mieszkanie tracą na popularności Pomimo obniżek stóp procentowych kredytów hipotecznych klienci niechętnie biorą kredyty. Kupujący mieszkania niechętnie się zadłużają, a wolą poczekać na lepszą sytuacje na rynku. Rynek mieszkań z rynku pierwotnego pomimo funkcjonowania MdM nie cieszy się tak ogromną popularnością, jak można było się spodziewać. Często też wybierają rynek wtórny, gdyż jest nieco tańszy i lepiej zlokalizowany. Klienci też dobierają metraż mieszkania do budżetu jakim dysponują i analizują koszty związane z zakupem mieszkania. Obecnie na rynku znajduje się znacznie więcej mieszkań niż potencjalnych kupców a czas sprzedaży mieszań wydłużył się z 2-4 miesięcy w 2006r do 6- 8 miesięcy w 2014r. Obecne ceny mieszkań sięgnęły poziomów cen z 2006r. Można się spodziewać, że ceny mieszkań i innych nieruchomości w mieście Przemyśl w najbliższym czasie nie będą wyraźnie rosły i stabilizacja cenowa się utrzyma.